Astfel, ajutorul va fi platit in transe periodice, iar sumele vor corespunde cheltuielilor suportate efectiv. Totodata, Ford Romania va prezenta anual rapoarte autoritatilor romane si CE cu privire la formarea oferita si cheltuielile suportate. In plus, angajatii fabricii de la Craiova vor primi certificate de participare in care se va specifica continutul si durata formarii primite.

Costul total al programului de formare a angajatilor actuali si viitori ai Ford Romania este de aproximativ 185 milioane euro, din care societatea urmeaza sa finanteze aproximativ 128 milioane euro, potrivit NewsIn.

Potrivit comunicatului transmis miercuri de CE, Comisia a constatat ca ajutorul este conform cu normele UE privind ajutoarele pentru formare, deoarece vizeaza redresarea unei disfunctionalitati de piata verificate, respectiv investitiile insuficiente in formarea profesionala, si deoarece este adecvat ca instrument de politica.

Ajutorul are un efect stimulativ demonstrat si se limiteaza valoric la acoperirea a 50% din costurile eligibile ale formarii generale si respectiv 25% din costurile eligibile ale formarii specifice, se mai arata in comunicat.

"Ajutorul propus sprijina un proiect de formare ambitios care va produce efecte pozitive pentru angajatii de la fabrica din Craiova, pentru dezvoltarea regionala si pentru societate in ansamblu. Cu toate acestea, am impus conditii stricte pentru a ne asigura ca ajutorul indeplineste obiectivele vizate si nu creeaza denaturari nejustificate ale concurentei", a declarat comisarul UE pentru concurenta, Neelie Kroes.

Ford Romania SA intentioneaza sa furnizeze formare extinsa si personalizata angajatilor fabricii de la Craiova, in domenii precum securitatea, limbile straine, informatica, bazele administrarii unei afaceri si competente industriale generale. Ajutorul se acorda pentru partea programului de formare care vizeaza competente suplimentare aprofundate pentru angajatii fabricii de la Craiova.

Societatea va finanta integral, din fonduri proprii, partea programului de formare care este legata direct de activitatile proprii de productie si de respectarea cerintelor de securitate la locul de munca ce deriva din legislatia UE si din legislatia romaneasca.