UE ofera asistenta financiara in 2006 de 1,155 milioane euro pentru Romania si 545 milioane euro pentru Bulgaria. Comisia Europeana a identificat ramaneri in urma in ambele state, si a avertizat ca exista riscul de a nu beneficia de fondurile UE pana la aderare, in 2007. Coruptia ameninta si aplicarea corecta a politicilor si programelor cu finantare din partea UE. Bulgaria si Romania trebuie sa intensifice eforturile pentru a crea institutii avand capacitatea administrativa de a aplica scheme de ajutor direct, ca pentru fermieri, acordarea alocatiilor in functie de piata si absorbirea fondurilor de dezvoltare rurala prevazute in Politica Agricola Comuna. Neindeplinirea angajamentelor asumate poate duce automat la penalizari. Comisia nu va mai elibera fonduri de la bugetul UE daca un nou stat membru nu ofera garantii suficiente in cheltuirea fondurilor. Este nevoie de actiuni pentru intarirea capacitatii administrative in ministere si alte organizatii centrale, locale si regionale, inclusiv in legatura cu Fondul Social European si pentru managementul viitorului program äCompetitivitateaô. Planul Unic de Actiune privind imbunatatirea managementului fondurilor UE trebuie sa fie rapid pus in aplicare. Mecanismele de co-finantare, in special la nivel local, trebuie clarificate si garantate.

Bulgaria si Romania au dificultati cu capacitatea administrativa, managementul si controlul in aplicarea programelor tip Fonduri Structurale si masurilor pentru Fonduri de Coeziune. Trebuie respectat calendarul privind acreditarea EDIS conform criteriilor de convergenta pana la sfarsitul lunii decembrie 2005, pentru a permite serviciilor specializate ale Comisiei sa realizeze auditul de verificare in prima jumatate a anului 2006. Respectarea termenelor va permite Romaniei sa obtina acreditarea pentru programul PHARE pana in trimestrul III 2006. Puncte slabe importante s-au identificat in continuare in controlul financiar, ce pot afecta si derularea eficienta a programelor cu finantare UE. Cooperarea cu OLAF este foarte buna, trebuie aplicate strategia nationala antifrauda si planul de actiune pentru protejarea intereselor financiare ale UE. Trebuie acordata mai multa atentie in lupta pentru combaterea spalarilor de bani si fraude legate de fondurile UE. Pentru PHARE, SAPARD si ISPA trebuie imbunatatite schemele de audit intern, dupa ce Curtea de Conturi a fost desemnata pentru a efectua un audit extern. Reglementarile privind fondurile structurale vor fi revizuite pana la sfarsitul anului 2006.