In linii mari, Romania indeplineste cerintele acquis-ului comunitar privind Capitolul 22, referitor la mediu. S-au inregistrat progrese atat in alinierea la legislatia europeana, cat si privind capacitatea administrativa. Se asteapta ca Romania sa fie in pozitia de a implementa acquis-ul in domeniile calitatii aerului, protectiei mediului, organismelor modificate genetic, zgomotului si protectiei impotriva radiatiilor si in domeniul sigurantei nucleare. Tara noastra va trebui sa-si imbunatateasca managementul si monitorizarea calitatii aerului si sa finalizeze planurile si programele din acest sector. Aici au fost aprobate perioade de tranzitie pana la sfarsitul lui 2007 si 2009 pentru emisiile unor compusi organici volatili din anumite instalatii.

Conform Raportului de tara, Romania trebuie sa mareasca eforturile in domeniile legislatiei orizontale (de baza), al managementului deseurilor si al calitatii apei pentru finalizarea adoptarii legislatiei si sa asigure implementarea acesteia. Planurile pentru managementul deseurilor trebuie sa fie adoptate, iar ratele de reciclare si valorificare trebuie marite. Monitorizarea calitatii apei necesita imbunatatiri si trebuie adoptate planuri de actiune. Pentru respectarea directivelor europene privind acest domeniu au fost acordate perioade de tranzitie. Pana la 31 decembrie 2018, pentru tratarea apei urbane folosite, pana la 31 decembrie 2009 pentru deversarea substantelor periculoase si pana la 31decembrie 2010 si 31 decembrie 2015 pentru apa potabila. In domeniul protectiei mediului, Romania va trebui sa aplice masuri importante pana la aderare.

Preocupari serioase exista in legatura cu poluarea industriala. Aici sunt necesare eforturi semnificative pentru ca autorizatiile emise de administratiile locale si regionale agentilor economici care intra sub incidenta directivei de Prevenire si Control Integrat al Poluarii sa fie conform standardelor. Capacitatea administrativa generala trebuie intarita.