Virarea celor 1,92 miliarde lei (echivalentul a circa 450 milioane euro) nu reprezinta o majorare a veniturilor bugetare, avand in vedere ca sumele se regaseau deja in bugetul general consolidat, precizeaza reprezentantii ministerului.

Legea 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice prevede ca disponibilitatile in lei si valuta ale institutiilor care se autofinanteaza integral sau partial, existente la data intrarii in vigoare a Legii, se vireaza integral la bugetul de stat.

Institutiile mentionate au fost obligate sa vireze veniturile proprii, inclusiv pe cele pastrate in depozite, subventiile de stat, donatiile si sponsorizarile in lei ramase neutilizate si fondurile externe nerambursabile postaderare ramase neutilizate.

Veniturile proprii ale autoritatilor si institutiilor publice care se autofinanteaza integral sau partial provin, printre altele, din taxele de timbru, din taxele si tarifele pentru eliberarea autorizatiilor de functionare, pentru analize si servicii efectuate de laboratoare sau din concesiuni si inchirieri.