Potrivit anuntului de participare publicat pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), valoarea estimata a contractului, fara TVA, este de 2.254.689 lei, relateaza NewsIn.

Participantii trebuie sa depuna o garantie de participare de 44.000 lei. De asemenea, se cere o valoare minima a cifrei medii de afaceri pe anii 2009, 2008, 2007 de 4.500.000 lei .

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 16 aprilie 2010, ora 15:30, iar termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 19 aprilie, ora 09:30. Criteriul de atribuire va fi pretul cel mai scazut.

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta este de 90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor). Durata contractului sau termenul pentru finalizare este de 12 luni incepand de la data atribuirii.