Printre beneficiarii programului se numara unitatile administrativ-teritoriale (comune, orase, municipii, judete), institutiile de invatamant superior de drept public acreditate, institutele de cercetare-dezvoltare publice acreditate, operatorii regionali de servicii de alimentare cu apa si canalizare (societati comerciale, regii autonome), conform NewsIn.

"Prin implicarea in acest program, ca urmare a mandatului primit din partea Ministerului Finantelor Publice, FNGCIMM isi asuma angajamente, in numele si in contul statului, pentru acoperirea pierderilor suportate de finantatori, ca urmare a producerii riscului de credit, facilitand implementarea proiectelor finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei", sustine Fondul.

Garantia acordata nu poate depasi 80% din creditul aprobat, in euro sau in lei, in cadrul programului de sprijin, exclusiv dobanzile si comisioanele bancare si alte sume datorate de beneficiarul programului de sprijin in baza contractului de credit, a mai precizat FNGCIMM.

Garantia se va acorda pe toata durata creditului, care va avea o perioada de tragere de maximum 4 ani, timp in care beneficiarul finantarii garantate in cadrul programului de sprijin va utiliza finantarea conform transelor stabilite cu finantatorul prin contractul de credit.