Potrivit anuntului de participare publicat pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), serviciile de transport aerian de pasageri ocazional pe ruta Belgia - Bruxelles vizeaza trei loturi: Lotul 1 - perioada de sedere la destinatie maximum 3 zile fara week-end; Lotul 2 - minimum 4 zile cu week-end; Lotul 3 - minimum 4 zile fara week-end.

Astfel, pentru Lotul 1 vor fi cumparate maximum 280 de bilete, pentru Lotul 2 maximum 20 de bilete, iar pentru Lotul 3 maximum 20 de bilete.

Cei care doresc sa participe la licitatie trebuie sa prezinte o garantie de participare pentru Lotul 1 de 3.600 lei, pentru Lotul 2 de 600 lei, iar pentru Lotul 3 de 600 lei, precum si o garantie de buna executie de 5% din valoarea fara TVA a contractelor subsecvente. Se va incheia un acord-cadru cu maximum patru agenti economici.

Astfel, Consiliul Concurentei va organiza o licitatie deschisa. Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 21 mai, ora 14:00, iar termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 26 mai, ora 16:00. Ofertele vor fi deschise in 27 mai, ora 12:00. Se va alege oferta cea mai buna din punct de vedere economic. Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta este 25 august 2010.