Veniturile incasate la bugetul general consolidat au fost in suma de 52,6 miliarde lei, cu 1,2% mai mici fata de realizarile perioadei corespunzatoare din anul precedent, anunta Finantele.

La principalele venituri se mentin diminuari importante ale incasarilor fata de aceeasi perioada din anul precedent, astfel: taxa pe valoare adaugata - cu 9,2%, impozitul pe venit - 7.3%, impozitul pe profit - 4,6%, contributiile de asigurari sociale - 3,6%.

Incasarile din accize au scazut cu 71,9 milioane lei fata de aceeasi perioada a anului precedent, desi nivelul de taxare al acestora a crescut de la 1 ianuarie a.c., in timp ce veniturile nefiscale au crescut cu 652,6 milioane lei.

Cheltuielile bugetului general consolidat, in suma de 64,7 miliarde lei, au crescut in termeni nominali cu 3,4% fata de aceeasi perioada a anului precedent, dar s-au redus cu 0,7 puncte procentuale, ca procent din PIB.

Astfel, cheltuielile de personal sunt inferioare cu 6,1% fata de aceeasi perioada a anului trecut.

Cheltuielile cu bunuri si servicii sunt mai mari cu 6,7% fata de aceeasi perioada a anului precedent, datorita cresterii inregistrate la bugetele locale cu 13,5%, cu toate ca la bugetul de stat s-a inregistrat o diminuare a acestor cheltuieli cu 3,5%.

Cheltuielile cu asistenta sociala s-au majorat cu 14,5% fata de cele din aceeasi perioada a anului precedent, cea mai mare crestere (+111,3%) inregistrandu-se la asigurarile pentru somaj si la bugetele administratiilor locale (+40,8%).

Cheltuielile cu dobanzi au crescut cu 22,7% in comparatie cu aceeasi perioada a anului precedent ca urmare a cresterii in termeni nominali a deficitelor bugetare acumulate din anii precedenti.

Cheltuielile pentru investitii, care includ cheltuielile de capital, precum si transferuri pentru programele de dezvoltare, in suma de 8,02 miliarde lei, s-au majorat cu 4,1% fata de aceeasi perioada a anului precedent, reprezentand 12,4% din totalul cheltuielilor bugetului general consolidat.