Astfel, investitiile in utilaje, inclusiv mijloace de transport, s-au diminuat cu 30,6% fata primul trimestru din 2009, la 4,330 miliarde lei. Ponderea investitiilor in utilaje in structura totala a investitiilor a scazut in primele trei luni ale anului cu 0,7 puncte procentuale fata de aceeasi perioada din 2009, la 46,2%.

Investitiile in lucrari de constructii noi s-au micsorat cu 28,9%, la 4,324 miliarde lei, iar investitiile cu alte cheltuieli au scazut cu 30,5%, la 724,4 milioane lei. Ponderea investitiilor in lucrarile de constructii noi in totalul investitiilor a sporit cu un punct procentual, la 46,1%, iar cea a investitiilor in alte cheltuieli a scazut cu 0,3 puncte procentuale fata primul trimestru din 2009, la 7,7%.

In primul trimestru din 2010, cele mai multe investitii, respectiv 36,4%, au fost realizate in industrie, urmate de comert si servicii - 34,5%, constructii (17,7%), agricultura (9,9%) precum si in alte ramuri (1,5%).

Investitiile nete reprezinta cheltuielile destinate crearii de noi mijloace fixe, dezvoltarii, modernizarii si reconstructiei celor existente, precum si valoarea serviciilor legate de transferul de proprietate asupra mijloacelor fixe existente si al terenurilor preluate cu plata de la alte unitati (taxe notariale, comisioane, cheltuieli de transport, de manipulare etc.), potrivit INS.

Statistica a precizat ca in volumul investitiilor nete nu se cuprinde valoarea terenurilor, a mijloacelor fixe care au mai fost inregistrate ca mijloace fixe la alte unitati din tara, valoarea aporturilor, sumele acordate in avans tertilor, precum si contravaloarea cumpararilor de obiective in curs de executie, inclusiv de natura lucrarilor geologice, considerandu-se investitii doar sumele cheltuite ulterior cumpararii lor, pentru continuarea procesului de investitii.