Potrivit anuntului de participare publicat pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), suma va fi suportata de la bugetul de stat, informeaza NewsIn.

Durata contractului ,,Intocmirea fazelor de proiectare PT +DE si executie lucrari pentru obiectivul de investitii : ,,Modernizare Centura Rutiera a Municipiului Bucuresti intre A1 – D.N.7, D.N. 2 – A2’’ – Sectorul A1 (km 55+465) – D.N.7 (km 64+160) este de 1.778 zile incepand de la data atribuirii.

Ofertantilor li se solicita cuantumul garantiei de participare de 2.760.000 lei sau echivalent euro, respectiv 659.735 euro. Garantia de buna executie reprezinta 10% din pretul contractului fara TVA .

De asemenea, se mai solicita declaratie privind cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani (2007, 2008, 2009), care sa fie egala sau mai mare cu 200.000.000 lei, respectiv 47.806.860 euro.

Va conta oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic, respectiv pretul ofertei - 60 %, termenul de plata acordat de catre ofertant - 20 %, durata de elaborare a proiectului - 5 %, si durata de executie a lucrarilor - 15 %.

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta este de 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor.