Deficitul bugetar a fost rezultatul unor venituri totale de 93,3 miliarde lei, mai mari cu 1,2% comparativ cu perioada similara din 2009, si a unor cheltuieli de 113,3 miliarde de lei, cu 3,2% peste cele din primele sapte luni ale anului trecut.

Pe venituri, cresterea incasarilor din TVA s-a inregistrat indeosebi pe lunile iunie si iulie, influenta din majorarea cotei de la 19% la 24% urmand a se reflecta incepand cu august.

Veniturile din accize au crescut ca urmare a majorarii nivelului de accizare aplicat de la 1 ianuarie 2010, a cursului mediu euro/leu luat in calcul la plata accizelor pentru anul 2010, precum si a cresterii cuantumului accizei la unele produse.

Totodata, se mentin decalaje importante la impozitul pe profit (-3,2%), impozitul pe venit (-5,4%), precum si la contributiile de asigurari sociale (-5,3%).

Citeste si:

In ceea ce priveste cheltuielile, cele de personal au scazut cu 4,7% la nivelul bugetului general consolidat, dar au urcat cu 3,5% ca urmare a reorganizarii unor institutii publice care au trecut, incepand cu noiembrie anul trecut, de la finantarea din venituri proprii si subventii, la finantare integrala din bugetul de stat.

Cheltuielile cu bunuri si servicii s-au redus cu 2,2% fata de aceeasi perioada a anului trecut, scaderea fiind mai accentuata la bugetul de stat (-24,8%), in timp ce la bugetele locale acestea sunt mai mari cu 7,8%. La administratiile locale, cheltuielile cu bunuri si servicii au continuat sa urce, inregistrand un avans de 1,9 puncte procentuale.

Cheltuielile pentru investitii, care includ cheltuielile de capital precum si programe de investitii finantate din surse interne si externe, au fost pe primele sapte luni in suma de 14,4 miliarde lei, respectiv 2,8% din PIB.