Informatiile din registru sunt furnizate de catre autoritatile publice inregistrate in Sistemul Electronic National. Datele furnizate prin intermediul registrului national al autoritatilor publice vor fi disponibile publicului larg cu ajutorul sistemelor dezvoltate in cadrul strategiei nationale e-Romania.

Cateva date statistice extrase din registrul national al autoritatilor publice

Sistemul Electronic National (SEN) reprezinta un punct de acces la serviciile electronice si la informatiile institutiilor administratiei publice, atat pentru persoane fizice cat si juridice.

Centrul National de Management pentru Societatea Informationale (CNMSI), infiintat in baza HG 1439/2009, este o institutie publica cu personalitate juridica, aflata in subordinea Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale, avand drept principala atributie implementarea si operarea la nivel national a sistemelor informatice ce furnizeaza servicii destinate guvernarii electronice.