Pentru IMM-uri vor fi alocate 195 milioane euro, iar pentru intreprinderile mari suma de 97,5 milioane euro. Aceste fonduri au fost transferate de la operatiunile standardizare, poli de competitivitate, consultanta, clustere/lanturi de furnizori.

In cadrul axei prioritare 4, dezvoltarea resurselor regenerabile de energie va primi 100 milioane euro, suma care provine de la operatiunile privind eficienta energetica si interconectari.

Pentru dezvoltarea infrastructurilor de cercetare-dezvoltare existente si crearea de noi astfel de infrastructuri vor fi realocate de la operatiunile privind proiecte de cercetare in parteneriat, dezvoltarea infrastructurii in cercetare-dezvoltare a intreprinderilor si promovarea inovarii in cadrul intreprinderilor 35 milioane euro.