Wall-Street prezinta cateva din cele mai importante opinii emise de catre Consiliul Fiscal pe tema proiectului de rectificare bugetara:

• In privinta principiului transparentei, desi in opinia pe marginea rectificarii bugetare din august 2010, Consiliul Fiscal a recomandat fundamentarea detaliata a revizuirii veniturilor si cheltuielilor bugetare pe fiecare capitol din bugetul general consolidat, in continuare se constata revizuiri majore ale unor categorii de cheltuieli (fondul de rezerva bugetara, alte transferuri) care nu sunt insotite de explicatii detaliate privind cauzele revizuirii.

• Proiectul de rectificare bugetara mentine tinta de deficit bugetar de 6,8% din PIB, iar veniturile si cheltuielile totale ale bugetului general consolidat nu se modifica semnificativ. Avand in vedere executia bugetara din ultimele luni, Consiliul fiscal apreciaza drept ridicata probabilitatea incadrarii in limitele tintei de deficit asumate, in conditiile in care performantele bugetare recente vor continua in perioada ramasa pana la sfarsitul anului.

• In opinia Consiliului Fiscal, structura revizuita a cheltuielilor bugetare poate constitui o cauza de ingrijorare. Desi cifrele revizuite in jos fata de estimarea din august pentru cheltuielile de personal reflecta ajustarea peste asteptari a fondului de salarii, presiunile la nivelul celorlalte cheltuieli sociale, revizuite in sus, si recurenta problemei arieratelor raman in continuare o provocare. Perpetuarea acestor tendinte ar putea periclita indeplinirea obiectivelor fiscale viitoare sau ar putea conduce la reduceri ale altor categorii de cheltuieli, in special cheltuieli de investitii, daca nu se implementeaza cu succes reformele menite sa aduca aceste cheltuieli sub control.