Una dintre componentele programului, gestionata de Ministerul Dezvoltarii, este infrastructura in domeniul dezvoltarii regionale, cu subprogramele: 10.000 km drumuri judetene si de interes local, modernizarea satului romanesc, sistem de canalizare si epurare a apelor uzate si alimentare cu apa a localitatilor.

A doua componenta este infrastructura in domeniul mediului, gestionata de ministerul Mediului, care va include programe multianuale de mediu si gospodarire a apelor, infrastructura in domeniul gospodaririi apelor, lucrari hidrotehnice de aparare impotriva inundatiilor, marirea gradului de siguranta a barajelor si reabilitarea si protectia zonei costiere.

"Prin prezentul program se vor finanta atat proiectele noi, cat si proiectele in continuare, proiecte a caror documentatie tehnico-economica a fost aprobata conform legislatiei in vigoare, dar care, din lipsa fondurilor, se afla in diverse stadii de executie si nu au fost finalizate. Finantarea proiectelor prioritare se asigura din sume alocate anual cu aceasta destinatie din fonduri externe rambursabile si nerambursabile, de la bugetul de stat, prin bugetele ministerelor de resort, precum si din alte surse legal constituite, pe baza documentatiilor tehnico-economice aprobate, conform legislatiei in vigoare", se arata intr-un comunicat al Ministerului Dezvoltarii.

In vederea realizarii proiectelor cuprinse in anexa, prestatorii, executantii si furnizorii pot contracta credite bancare, beneficiind de garantia statului, conform sursei citate.

Citeste si:

Programul a fost aprobat pentru rezolvarea unor probleme legate de dezvoltarea insuficienta a retelelor de drumuri judetene si locale, a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare.

Pe de alta parte, inundatiile inregistrate in ultimii zece ani au condus la adoptarea de catre Guvern a strategiei pentru managementul riscului la inundatii, ale carei masuri trebuie materializate gradual pana in anul 2035, mai arata institutia.

Astfel, este necesara atat realizarea unor lucrari noi de aparare, cat si ranforsarea celor vechi pentru cresterea capacitatii de protectie si pentru o mai buna siguranta.