Societatea isi va majora capitalul social de la 24,265 milioane de lei (echivalentul a 5,7 milioane de euro si 1,3 milioane de dolari, divizat in 73.783 de actiuni, cu o valoare nominala de 328,88 lei fiecare) la 29,386 milioane de lei, respectiv cu suma de 5,120 milioane de lei.

Defalcat, 2,425 milioane de lei provin din profitul net aferent 2008 si 2009, la dispozitia companiei, iar suma de 651 de mii de euro, echivalent in lei, 2,695 milioane de lei, calculat la cursul de 4,14 lei/euro, provin din aport in numerar al actionarilor.

Ca urmare, ATE Insurance va avea un capital de 89.354 de actiuni, a 328,88 lei fiecare, adica 29,386 milioane de lei.

Citeste si:

Astfel, actionarul minoritar ATE Leasing A.E. va detine 474 actiuni, reprezentand 0,53% din capitalul social al companiei, splitat in 39 de mii de dolari, 3.450,69 euro (aport in numerar) si 12.854,82 lei (profit net din anii 2008 si 2009).

Ate Insurance A.E. (Agrotiki), 88.880 actiuni, reprezentand 99,47% din capitalul social, defalcat in valute cu urmatoare componenta: 1,261 milioane de dolari, 6,402 milioane de euro (din care 647.623,60 euro, aport in numerar) si 2,412 milioane de lei (profit net din anii 2008 si 2009).

Astfel capitalul social majorat, in valoare de 29,386 milioane de lei, splitat in valute va fi compus din 1,3 mil. dolari, 6,4 milioane euro si 2,4 milioane lei, divizat in 89.354 actiuni, cu o valoare nominala de 328,99 lei fiecare.