"Proiectul de lege a primit avizul comisiei de munca si se afla, in prezent, la comisia de buget si finante a Camerei Deputatilor. Daca proiectul de act normativ va fi adoptat pana la 30 iunie, cand se incheie actuala sesiune parlamentara, fondul de garantare va deveni operational pana la finele anului", a spus Oancea.

Potrivit proiectului de act normativ, fondul va compensa pierderile participantilor si/sau beneficiarilor la fondurile de pensii private, atat in perioada de acumulare a contributiilor, cat si dupa deschiderea dreptului la pensie, provenind din incapacitatea administratorilor, respectiv a furnizorilor de pensii de a onora obligatiile asumate si va asigura plata drepturilor participantilor sau beneficiarilor fondurilor de pensii administrate privat.

Plata compensatiilor va fi efectuata numai in conditiile in care administratorii de fonduri si furnizorii de pensii nu au capacitatea de a-si onora obligatiile asumate, in cuantumul stabilit de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP).

Fondul de garantare va fi constituit din contributiile companiilor autorizate pe piata pensiilor private, care vor achita o contributie anuala, calculata pe baze actuariale.

Citeste si:

In afara de contributia anuala, administratorii de fonduri si furnizorii de pensii private vor achita si o contributie initiala, al carei cuantum va reprezenta echivalentul a 1% din capitalul social subscris si varsat conform actului constitutiv, dar nu mai putin de echivalentul in lei a sumei de 50.000 euro.

La finele lunii martie, activele nete ale fondurilor de pensii private obligatorii (Pilonul II) si facultative (Pilonul III) au atins 5,24 miliarde lei, in crestere cu 12,6% fata de nivelul din decembrie 2010, in timp ce numarul participantilor a urcat cu 1,8%, la 5,5 milioane, potrivit CSSPP.
Defalcat, Pilonul II totalizeaza active nete de 4,88 miliarde lei, cu 12,8% mai mult fata de finele anului precedent, iar Pilonul III active de 363,4 milioane lei.

Primele contributii la Pilonul III au fost virate in mai 2007, iar pe Pilonul II un an mai tarziu.