“Avand acces la mai multe informatii, asiguratii de viata vor fi mai bine protejati. Am constatat, nu de putine ori, ca neintelegerile dintre asigurati si societati apar din cauza ca oamenii nu cunosc sau nu inteleg foarte bine clauzele contractelor de asigurare pe care le-au semnat, iar uneori chiar confunda asigurarile de viata cu instrumentele de economisire oferite de sistemul bancar”, a declarat Angela Toncescu (foto), presedinte la Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (CSA)

Dreptul asiguratilor de a primi informatii suplimentare inainte de incheierea unui contract de asigurare de viata le este conferit de Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr.11/2010 (care completeaza normele puse in aplicare prin Ordinul nr.23/2009).

Potrivit CSA asiguratorii sunt obligati sa realizeze o analiza a nevoilor financiare ale clientului, in baza careia asiguratorul sa ii recomande ulterior clientului o solutie financiara. Unele dintre cele mai importante aspecte care trebuie evaluate in cadrul analizei sunt situatia financiara prezenta a clientului (venituri, cheltuieli, venit disponibil), precum si obiectivele financiare pe termen lung ale acestuia si prioritizarea lor.

In vederea realizarii analizei, in cadrul primelor intalniri cu clientul, va fi completat «Formularul de analiza a nevoilor clientilor», iar solutia financiara recomandata acestuia trebuie sa fie in concordanta cu rezultatul analizei, spune CSA.

In cazul in care asigurarea oferita este de tipul unit-linked sau index-linked, asiguratorul va determina profilul de risc al clientului, astfel incat tipul de contract si fondul de investitie recomandate sa fie potrivite clientului. In acest fel, se are in vedere evitarea asumarii prin contractul de asigurare a unui risc mai mare decat toleranta clientului.

Citeste si:

Totodata, in momentul prezentarii unui fond de investitii asociat unei polite de asigurare de tip unit-linked, clientului ii va fi inmanat prospectul fondului de investitii in care vor fi investite primele de asigurare. "Ordinul CSA nr.11/2010 precizeaza expres care sunt informatiile minimale care trebuie incluse in acest prospect, cum ar fi, de exemplu: definitii pentru cei mai importanti termeni, politica de investitii, durata de investitie minima recomandata, nivelul si structura taxelor etc.".

Nu in ultimul rand, inainte de incheierea unui contract de asigurare de viata, asiguratorul trebuie sa ii prezinte clientului o proiectie (evolutia detaliata a contractului), astfel incat acesta din urma sa aiba o imagine clara si completa asupra contractului de asigurare. "Si in acest caz, Ordinul CSA nr.11/2010 precizeaza care sunt informatiile minime ce trebuie prezentate clientului dintre care amintim: evolutia valorii contului, evolutia valorii de rascumparare, costurile de administrare si altele".

De asemenea, mentioneaza ca documentele care trebuie completate in vederea indeplinirii obligatiilor de mai sus sunt semnate de ambele parti – asigurat si client – si intocmite in dublu exemplar, cate unul pentru fiecare parte.

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor (CSA) este singura autoritate imputernicita prin lege cu atributii de autorizare, supraveghere prudentiala si control a activitatii de asigurare in Romania, precum si cu atributii de emitere a normelor de aplicare a legii. CSA este membru cu drepturi depline al EIOPA - Autoritatea Europeana de Asigurari si Pensii Ocupationale, EIOPC - Comitetul European pentru Asigurari si Pensii Ocupationale si IAIS - Asociatia Internationala a Supraveghetorilor in Asigurari.