Intr-un comunicat al CSA se arata urmatoarele:

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA), reunit în ședință în data de 09 februarie 2006, a luat următoarele hotărâri urmare a analizării documentațiilor prezentate de direcțiile competente din cadrul Comisiei:

II. Modificarea și completarea Normelor privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse terților prin accidente de autovehicule și autorizarea asigurătorilor pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse terților prin accidente de autovehicule puse în aplicare prin Ordinul nr.3108/2004, respectiv a articolului 2 alin.2, care se referă la procedurile de denunțare a unui contract de asigurare obligatorie RCA de către un asigurat care dorește să schimbe asigurătorul RCA, astfel:

"Art. 2. - (2)

(a) Asigurații pot denunța asigurarea obligatorie RCA printr-o avizare scrisă transmisă asigurătorului RCA la care sunt asigurați, cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea perioadei de asigurare menționate în documentele de asigurare. Dovada denunțării asigurării RCA revine asiguratului.

(b) Înainte de încheierea unui contract de asigurare, asigurătorul RCA are obligația să verifice în baza unică de date (http://cedam.csa-isc.ro/) situația autovehiculului pentru care se dorește să se încheie asigurarea obligatorie RCA. În cazul în care pentru autovehiculul respectiv există deja o asigurare obligatorie RCA încheiată cu un alt asigurator, noul asigurător RCA va cere proprietarului să facă dovada denunțării contractului de asigurare existent, potrivit alin. (2) lit. (a).

(c) Este interzis asigurătorilor RCA să încheie asigurarea obligatorie RCA - contractul de asigurare - cu persoanele care au în proprietate autovehicule înmatriculate sau supuse înmatriculării în România, dacă acestea nu fac dovada denunțării asigurării obligatorii RCA - contractul de asigurare - în condițiile prevăzute mai sus. Persoanele care au în proprietate autovehicule înmatriculate sau supuse înmatriculării în România, dar care nu au avut încheiată asigurarea obligatorie RCA în ultimele 12 luni de la data la care se prezintă pentru încheierea acesteia, vor declara pe propria răspundere acest fapt.

(d) Încheierea asigurării obligatorii RCA - contractul de asigurare - cu încălcarea prevederilor alin. (b) și (c) obligă noul asigurător RCA să transfere primele de asigurare încasate asigurătorului RCA inițial, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data notificării primite de la acesta și să plătească despăgubirile pentru prejudiciile de care asiguratul răspunde față de persoanele păgubite, în condițiile legii, până la intrarea în contul bancar al asigurătorului RCA inițial, a primelor de asigurare”

Având în vedere operaționalizarea bazei de date privind asigurările obligatorii RCA, Consiliul CSA a hotărât totodată amendarea Ordinului nr.3108/2004, astfel încât de la data publicării în Monitorul Oficial a acestor modificări, să devină aplicabile prevederile referitoare la procedurile de denunțare a unui contract de asigurare RCA menționate la Articolul 2, alin.(2). „Mai sunt aproximativ două săptămâni și vom ști exact cine s-a asigurat și cine nu. Răstimpul este necesar pentru a diminua la maximum posibil eventualul grad de eroare ce poate apărea din centralizarea informațiilor în baza de date CEDAM”, declară Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, domnul Nicolae Eugen Crișan.

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor reamintește societăților de asigurare autorizate să practice asigurările RCA că sunt singurele răspunzătoare pentru introducerea completă și corectă, în baza de date, a datelor din polițele RCA emise și solicită acestora să își ia toate măsurile necesare astfel încât, la reînnoirea polițelor RCA, să poată verifica în baza de date situația autovehiculului pentru care se dorește să se încheie asigurarea obligatorie RCA. În ceea ce privește modalitățile de vînzare și canalele de distribuție ale contractelor de asigurare RCA, acestea sunt stabilite exclusiv de către societățile de asigurare, conform propriilor politici de marketing, atribuțiile Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor fiind acelea de a verifica respectarea prevederilor legale în vigoare.