Supraveghetorul a constatat ca hotararea privind lichidarea societatii a fost inregistrata la ONRC fara avizul prealabil al CSA; ca societatea a incasat prime de asigurare pe care nu le-a decontat asiguratorilor; nu a inregistrat la ONRC modificarile actului constitutiv privind infiintarea a patru puncte de lucru si nu a facut dovada detinerii unui contract valabil de raspundere civila profesionala

De asemenea, nu a fost comunicat numele persoanei cu responsabilitati in prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism; nu a comunicat persoanele cu atributii in aplicarea sanctiunilor internationale; nu a transmis datele de identificare ale persoanei responsabile cu administrarea arhivei si Nomenclatorul arhivistic al societatii; mai multe raportari nu au fost transmise la CSA in termenul legal sau chiar deloc.

Societatea si conducatorul executiv al acesteia au fost sanctionati in urma contraventiilor constatate.

Decizia nr. 778/01.11.2011 privind sanctionarea conducatorului executiv al Societatii Comerciale „Grant Insurance Broker de Asigurare” - S.R.L. cu retragerea aprobarii si Decizia nr. 779/01.11.2011 privind sanctionarea Societatii Comerciale „Grant Insurance Broker de Asigurare” - S.R.L. cu retragerea autorizatiei au fost transmise spre publicare in Monitorul Oficial, Partea I.

Citeste si:

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor subliniaza faptul ca masurile dispuse in cazul societatii mentionate nu au implicatii asupra contractelor de asigurare deja incheiate, acestea continuand sa isi produca efectele in conditiile stabilite la data semnarii.

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor (CSA) este singura autoritate imputernicita prin lege cu atributii de autorizare, supraveghere prudentiala si control a activitatii de asigurare in Romania, precum si cu atributii de emitere a normelor de aplicare a legii. CSA este membru cu drepturi depline al EIOPA - Autoritatea Europeana de Asigurari si Pensii Ocupationale, EIOPC - Comitetul European pentru Asigurari si Pensii Ocupationale si IAIS - Asociatia Internationala a Supraveghetorilor in Asigurari.