In privinta detinerilor celor cinci SIF-uri din capitalul social al unor societati listate pe piata de capital, SIF Oltenia ocupa primul loc la acest capitol, cu detineri in valoare de 1,698 miliarde RON, din care peste 80 la suta sunt considerate imobilizari financiare pe termen scurt. La polul opus, cu cele mai mici detineri se situeaza SIF Moldova, acestea insumand 1,106 miliarde RON. Valorea portofoliului de titluri cotate a crescut la SIF Transilvania cu 11,1%, SIF Oltenia, 11,5%, SIF Banat-Crisana, 12%, SIF Moldova, 12,6%, iar la SIF Muntenia cu 13,3%.

Cresc detinerile la titluri de stat

Trendul ascendent al detinerilor de titluri de stat inceput in luna ianuarie 2006 a continuat si in februarie, dar cu o amplitudine mult mai mica, cresterea fiind de doar 0,5% (17,43 milioane de lei). Volumul depozitelor bancare, care la finele lunii ianuarie depasea valoarea de 303,9 milioane, s-a diminuat cu 8,9% pana la 270,02 milioane de lei. Nici obligatiunile municipale si corporative nu ocupa o pondere insemnata in totalul portofoliului celor cinci Societati de Investitii Financiare variatiile sumelor plasate in acest tip de instrumente fiind nesemnificativ.
Astfel fata de un total de 22,56 mil. lei, cat insumau plasamentele SIF in obligatiuni municipale si corporatiste la finele lui ianuarie 2006, la finele lui februarie volumul acestor plasamente era de 24,6 mil. lei inregistrand totusi o crestere cu 9%.

Si ponderea plasamentelor in titluri de participare OPC isi continua trendul ascendent pastrand ritmul de crestere al lunii anterioare de 40% si atingand astfel un nivel de peste 6,5 mil. lei la finele lui februarie.

Modificarile contabile cresc artificial activele

Modificarea reglementarilor contabile, pentru armonizarea cu directivele europene, a determinat aparitia unor noutati de natura tehnica in stabilirea activului net la cele cinci Societati de Investitii Financiare, care au condus la cresteri artificiale de active.
"Se creeaza o denaturare a informatiei. (...) La SIF Moldova, in luna ianuarie, diferenta de activ net a fost de 15 la suta. Din motive strict contabile au aparut active nete mai mari", a declarat presedintele SIF Moldova, Sorin Mihail Turtoescu.

Conform reglementarilor aplicate incepand din 2005, inregistrarea impozitului pe profit amanat in categoria provizioanelor implica o crestere de activ net cu aceasta valoare, anterior recunoscuta ca o datorie in tratamentele contabile.

Conform reglementarilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (CNVM), in activul net se recunosc plusurile de valoare posibil de realizat intr-o tranzactie, deci veniturile viitoare sunt recunoscute, insa impozitul generat de aceste venituri nu este recunoscut ca o datorie, denaturand astfel informatia oferita.

De asemenea, o parte din instrumentele financiare sunt evaluate la data intocmirii activului net, pe cand alte active sunt evaluate la cost istoric. Astfel, influente din timpul anului vor fi reflectate in performanta financiara numai in luna decembrie, iar impactul asupra investitorilor care compara informatia din luna noiembrie cu cea din decembrie ar putea fi negativ, din punct de vedere al increderii in situatiile prezentate.
Turtoescu considera ca situatiile financiare conform noilor reglementari pot genera in acest moment daca nu confuzii, cel putin semne de intrebare, iar insiderii (persoanele initiate, din interiorul societatilor) pot avea la un moment dat acces la acest gen de informatii, fiind afectata astfel transparenta tranzactiilor bursiere.