Banca Nationala a Romaniei (BNR) a elaborat si a aprobat un prim set de reglementari aplicabile institutiilor financiare nebancare. Forma definitiva a acestora poate fi consultata pe website-ul BNR (www.bnro.ro).

In prezent, reglementarile aprobate parcurg procedura de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei.
Norma privind capitalul minim al institutiilor financiare nebancare;
Norma privind Registrul general, Registrul special si Registrul de evidenta;
Norma privind procedura de notificare si inregistrarea in registre a institutiilor financiare nebancare.

Un capital minim de 200 de mii de euro la infiintare

Institutiile financiare nebancare persoane juridice romane vor trebui sa dispuna la infiintare de un capital social de minim 200.000 euro echivalent in lei, potrivit normei adoptata de BNR.

Potrivit legii, in cazul institutiilor financiare nebancare, persoanele juridice romane ce desfasoara activitati de creditare pentru care nivelul minim al capitalului social este mai mare decat cel prevazut, capitalul social minim se va situa la nivelul prevazut de acestea.

Nivelul minim al capitalului social al institutiilor financiare nebancare care acorda credite ipotecare nu va putea fi mai mic decat nivelul capitalului social reglementat al societatilor de credit ipotecar.
Institutiile financiare nebancare pot majora capitalul social prin aporturi banesti, precum si prin incorporarea rezervelor constituite din profitul net, a dividendelor din profitul net cuvenit actionarilor dupa plata impozitului pe dividende si a rezultatului reportat reprezentand profit net.

Evidenta IFN se va tine in trei registre

Institutiile financiare nebancare vor fi inscrise in Registrul general al BNR. La randul lor, institutiile financiare se inscriu si in Registrul special al BNR. Casele de ajutor reciproc si casele de amanet vor fi inscrise in Registrul de evidenta. Cele trei registre vor fi impartite in doua parti, una care cuprinde institutiile financiare nebancare care au fost atestate pentru inscriere si institutiile financiare nebancare a caror inregistrare a fost radiata. Inscrierile in registre se vor face de catre Directia Reglementare si Autorizare, care va si actualiza aceste date in urma comunicarilor fiecarei institutii in parte.

Fiecare parte din Registrul general si din Registrul special este impartita in sectiuni, pe categorii de activitati de creditare astfel: credite de consum, credite ipotecare si/sau imobiliare, microcreditare, finantarea tranzactiilor comerciale, emitere de garantii, alte forme de natura creditului, activitati multiple de creditare etc.

Fiecare sectiune cuprinde rubrici legate de numarul si data inregistrarii, adresa, sediul unic de inregistrare, data radierii din registrul general, observatii. Sectiunea activitati multiple de creditare va contine, pe langa rubricile mentionate si rubrica activitati de creditare desfasurate.
Toate datele acestor institutii nebancare vor fi accesibile publicului la sediul BNR, sucursalele acestuia si pe site-ul institutiei. Casele de ajutor reciproc apartinand sistemului de aparare, ordine publica si siguranta nationala nu vor fi accesibile publicului.

Mai putina birocratie pentru C.A.R.-uri si casele de amanet

In vederea inscrierii in Registrul general de la Banca Nationala sunt necesare in principal scrisori din partea institutiei de credit la care a fost varsat capitalul social, dar si lista cu actionarii semnificativi, inclusiv cu cei care de tin in mod indirect participatii de cel putin 10% din capitalul social al institutiei respective.

Institutiile trebuie sa prezinte si un exemplar original sau o copie legalizata a actului constitutiv, copia de pe certificatul de inregistrare eliberat de registrul comertului, lista participatiilor institutiei financiare nebancare si ale actionarilor semnificativi, conducatorilor sau administratorilor in alte societati comerciale. Este necesar si un studiu de fezabilitate, o declaratie privind existenta normelor interne, iar pentru auditorul financiar se va remite documentul eliberat de Camera Auditorilor Financiari din Romania care atesta autorizarea in calitate de auditor financiar.

Pentru registrul de evidenta, casele de ajutor reciproc trebuie sa depuna urmatoarele documente: declaratie pe proprie raspundere, copie de pe actul de identitate pentru conducatori, o copie a statutului si una a actului constitutiv, precum si copii ale certificatului de inscriere in registrul asociatiilor si copia certificatului de inregistrare fiscala.

Pentru casele de amanet sunt necesare: declaratie pe proprie raspundere, copie de pe actul de identitate al conducatorilor, copii ale actului constitutiv si cea a certificatului de inmatriculare.


Te-ar putea interesa si:


Mai multe articole din sectiunea Finante - Banci »Citeste si
SelfPay adauga 4 IFN-uri in reteaua de furnizori