Bugetul alocat Programului pentru anul 2006 este de 44,525 milioane de lei. ANIMMC este administratorul Programului, iar derularea acestuia se realizeaza prin intermediul Banci Comerciale Carpatica, care a fost selectata prin licitatie publica deschisa.

Inregistrarile dosarelor se vor face in perioada 31 iulie - 25 august 2006, intre orele 8.30-16.30. Solicitantul va depune plicul, personal sau prin posta, la sediul ANIMMC, str. Poterasi nr. 11, sector 4, Bucuresti, cod postal 040263, informeaza Rompres.

In final, solicitantul care va depune personal plicul , va primi un bon cu stampila de inregistrare 'ANIMMC pentru programe' pe care se va trece numarul de inregistrare in Registrul special al Programului, data si ora inregistrarii, persoana care a inregistrat.

In cadrul Programului se sustin prin AFN investitiile realizate de beneficiarii eligibili in sectoarele economice/activitatile eligibile prevazute care sunt afisate pe site-ul ANIMMC: www.animmc.ro .

Banca va acorda beneficiarului eligibil un credit de finantare, pe termen mediu sau lung, care va acoperi minim 25% din valoarea proiectului de investitii. Contributia proprie a beneficiarului eligibil trebuie sa fie de minim 15% din valoarea proiectului de investitii, in natura sau in numerar.

AFN poate fi utilizata pentru achizitionarea de active corporale si necorporale de tipul: terenuri, cladiri, constructii, masini, utilaje si echipamente, mijloace de transport de marfuri, brevete de inventie, licente, dar si pentru constructia, reconstructia, extinderea sau modernizarea de active corporale direct legate de realizarea proiectului de investitii. Se pot finanta numai achizitiile de masini, utilaje, echipamente, mijloace de transport de marfuri care sunt noi (nu second-hand).

O intreprindere poate accesa o singura data prezentul Program. Beneficiarii programului sunt obligati sa raporteze trimestrial, timp de cinci ani, prin transmiterea catre ANIMMC a formularului de raportare tehnica si financiara prevazut in anexa nr. 2 la prezenta procedura.