Situatia coeficientului de lichiditate, atat pentru asigurari generale cat si de viata, nu respecta Ordinul Presedintelui Comsiei de Supraveghere a Asigurarilor (CSA) nr.9/2011, respectiv nr. 8/2011 pentru punerea in aplicare a normelor privind rezervele tehnice pentru asigurarile generale, activele admise sa le acopere si dispersia activelor admise sa acopere rezervele tehnice burte cu modificarile, precum si coeficientul de lichiditate si completarile ulterioare, se arata in raportul Astra Asigurari.

In legatura cu indicatorul de lichiditate, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) mentiona in raportul pietei de asigurari pe 2013 faptul ca "din analiza raportarilor transmise de societatile de asigurare in cursul anului 2013, s‐au constatat deficiente privind activele admise sa acopere rezervele tehnice constituite, cauzate in principal de ponderea mare a activelor nelichide (terenuri si constructii, creante de la asigurati si intermediari, partea din rezervele tehnice aferenta contractelor cedate in reasigurare si cheltuieli de achizitie reportate) in total active admise conform prevederilor legale sa acopere rezervele tehnice brute. O astfel de situatie poate conduce in timp la diminuarea coeficientului de lichiditate in apropierea limitei admise de prevederile legale (respectiv valoarea 1).".

Activul net al societatii Astra Asigurari, inregistrat la 31 decembrie 2013 si determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor, era negativ. La aceeasi data, marja de solvabilitate disponibila pentru activitatea de asigurari generale era de - 810.151.361 lei, marja de solvabilitate minima pentru activitatea de asigurari generale de 144.770.548 lei, iar fondul de siguranta de 48.256.849 lei. De asemenea, la aceeasi data, societatea Astra Asigurari inregistra un deficit de - 752.801.050 lei intre rezervele tehnice si activele admise sa le acopere pentru activitatea de asigurari generale.

"Astfel, nivelul marjei de solvabilitate pentru activitatea de asigurari generale nu este in conformitate cu articolul 2, alineatul (I) din ordinul Presedintelui Comisie de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3/2008 pentru punerea in aplicare a Normelor privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asiguratorul care practica asigurari generale, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de siguranta cu modificarile si completarile ulterioare (Ordinul 3/2008).", potrivit documentului Astra.

Cand esti in redresare financiara vinzi, nu cumperi.

ASF a instituit in luna februarie procedura de redresare financiara prin administrare speciala a companiei Astra Asigurari, a suspendat conducerea si dreptul de vot al actionarilor si a numit firma KPMG Advisory ca administrator special. Prin instituirea procedurii de redresare financiara, ASF a solicitat asiguratorului sa majoreze capitalul social cu 490 milioane de lei in urmatoarele 12 luni, din care 70 milioane de lei intr-o prima faza.

Citeste si:

Cresterea capitalului social este parte a planului de redresare a Astra, aprobat de ASF la 7 aprilie. La finele lunii iunie, KPMG Advisory a aprobat majorarea capitalului social al asiguratorului cu 70 milioane lei, de la 192,7 milioane lei la 262,7 milioane lei, prin aportul actionarilor societatii. Majorarea de capital va fi efectuata prin emisiunea a 26,3 milioane de actiuni cu valoarea nominala de 2,66 lei/actiune, se arata intr-un anunt publicat pe Bursa de Valori Bucuresti.

Oferta poate fi subscrisa doar de actionarii companiei, proportional, iar actiunile ramase nesubscrise vor fi anulate. Data de inregistrare a actionarilor care pot subscrie in cadrul ofertei este 14 iulie 2014. Perioada in care va fi derulata operatiunea va fi stabilita dupa selectarea unui intermediar si dupa ce acesta va intocmi anuntul de oferta si prospectul.

Conform analizei efectuate de catre Admistratorul Special asupra situatiei financiare si operationale a Astra Asigurari, activul net ar putea fi restabilit pana la nivelul care sa permita incadrarea societatii in marja minima de solvabilitate si implicit a acoperirii nivelului minim al fondului de siguranta printr-o serie de masuri:

  1. Aport in numerar la capitalul social, in suma de 490 de milioane de lei;
  2. Masuri operationale fara impact in lichiditate (non-cash), cu un efect net asupra capitalurilor proprii ale societatii, precum:
  • Extinderea programului de resigurare pentru riscul de catastrofa, inclusiv reducerea retentiei societatii la nivelul de 3 milioane de euro, masura avand un impact net asupra capitalurilor proprii estimat la 40 de milioane de lei;
  • Garantarea / darea in plata a imprumuturilor intra-grup, cu impact net estimat in valoare de 125 de milioane de lei asupra activului net;
  • Stingerea amiabila a litigiilor aferente contractelor de asigurare cu Romstrade, masura cu un efect net estimat asupra capitalurilor proprii in valoare de 151 de milioane de lei;

3. Combinarea de afaceri prin consolidarea financiara a portofoliilor de asigurari de viata ale unei entitati de asigurari de viata de pe piata romaneasca si Astra, cu un efect net pozitiv asupra lichiditatilor si capitalurilor proprii ale societatii estimat la 118 milioane de lei.

Cu toate acestea, in prima parte a lunii iunie, presedintele ASF, Misu Negritoiu, a declarat ca Astra Asigurari nu se califica pentru preluarea altui asigurator. "Cand esti in redresare financiara vinzi, nu cumperi", a declarat Negritoiu la 12 iunie intr-o conferinta de presa.

Sursa foto: Shutterstock / Pockets empty