(P) Re:Sursa de business: Astazi, despre scrisoarea de garantie

Scrisoarea de garantie se poate anula la remiterea originalului catre garant doar daca in textul ei s-a prevazut acest lucru in mod expres.

Astfel, scrisoarea de garantie produce efecte de la data emiterii e isi isi inceteaza de drept valabilitatea la expirarea termenului stipulat, independent de remiterea originalului catre garant (cf. prevederilor Noului Cod Civil).

Daca nu se prevede astfel in textul scrisorii de garantie supusa Regulilor Uniforme pentru Garantiile la Cerere, revizuirea 2010 (URDG 758), orice cerere de plata prezentata garantului in executarea unei scrisori de garantie bancara autonoma trebuie sa fie insotita de o declaratie a beneficiarului indicând culpa ordonatorului in considerarea relatiei de baza.

In cadrul unei scrisori de garantie supusa Regulilor Uniforme pentru Garantiile la Cerere, revizuirea 2010 (URDG 758), garantul are un termen de 5 zile lucratoare dupa data primirii unei cereri de executare pentru a determina conformitatea cererii de plata, in cazul in care cererea de plata e conforma, sau de a respinge cererea de plata, in cazul unei cereri neconforme.

Date de contact: tradefinance@unicredit.ro, 021 200 20 20.

Setari Cookie-uri