Bancilor care vor funcționa ca depozitari de active de fonduri de pensii private le va fi interzis sa acorde credite administratorilor acelor fonduri de pensii private ai caror depozitari sunt, se stipuleaza intr-un proiect de norma al Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP).

Acționarii, angajații sau membrii organelor de conducere ale bancii depozitare nu pot fi acționari, angajați sau membri ai consiliului de administrație ai administratorului fondului de pensii facultative ale carui active le pastreaza, se mai spune in proiectul de norma privind activitatea de depozitare a activelor fondurilor de pensii facultative, publicat pe site-ul CSSPP.

Activele unui fond de pensii nu pot face obiectul procedurilor de executare silita declansate de catre creditorii depozitarului, nu pot fi puse sub sechestru sau poprite de catre acestia si nu fac parte din masa credala in caz de faliment al depozitarului, se mai menționeaza in proiectul de norma.

"Este interzis depozitarului sa transfere, sa gajeze, sa garanteze in orice mod sau sa dispuna, in orice alt fel, de instrumentele financiare sau de sumele de bani incredințate spre pastrare in numele fondului, cu excepția cazului in care exista instrucțiuni corespunzatoare si numai in beneficiul participanților", se mai precizeaza in proiectul de norma elaborat de CSSPP.

Depozitarul fondurilor de pensii facultative nu poate incredința obligațiile sale, asumate prin contract, unei alte entitați, cu excepția cazurilor de depozitare a activelor achiziționate pe piețele externe, sub sancțiunea retragerii avizului ca depozitar pentru fonduri de pensii facultative, se mai prevede in proiectul de norma al CSSPP.

In vederea obținerii avizului CSSPP, ca depozitar de active de fonduri de pensii facultative, instituția de credit trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele condiții: obiectul de activitate autorizat de BNR sa cuprinda activitați de depozitare a activelor financiare ale fondurilor de investiții; sa nu se afle in procedura de supraveghere speciala sau administrare speciala; sa dispuna de capacitați profesionale, echipamente si capacitați tehnice necesare pentru desfasurarea corespunzatoare a activitații de depozitare; sa asigure pastrarea in condiții de siguranța a tuturor activelor fondurilor de pensii facultative si un control permanent, din punct de vedere al respectarii legalitații, asupra operațiunilor societaților de administrare care acționeaza in numele fondurilor de pensii administrate; sa dispuna de proceduri de securitate, control si asigurare a activelor fondurilor de pensii facultative, se mai menționeaza in proiectul de norma.

Depozitarul asigura confidențialitatea informațiilor si/sau documentelor primite din partea administratorului in procesul de evaluare a legalitații operațiunilor efectuate de catre acesta in contul fondurilor administrate, dar nu poate sa invoce aceasta clauza de confidențialitate in cazul controalelor efectuate de catre CSSPP, BNR, CNVM sau de catre autoritațile de supraveghere din statul de origine al sucursalei instituției de credit, se mai spune in proiectul de norma.

Te-ar putea interesa si:


Mai multe articole din sectiunea Finante - Banci »