Capitalul social va fi majorat prin aportul unic al actionarului principal al Finans International Leasing, Finansbank NV.

In urma majorarii de capital, structura actionariatului Finans International Leasing este: Finansbank NV (99,5%), alti actionari persoane fizice (0,5%). Compania Finans International Leasing a obtinut, in 2005, un profit net de 6,4 milioane lei noi, iar rezervele legale ale Finans International Leasing inregistrau, la data de 31 ianuarie 2006, valoarea de 0,31 milioane lei noi.