Cheltuielile efectuate au fost in suma totala de 209,460 milioane lei si au o pondere de 164,88% din veniturile realizate, cu 0,26 procente sub cele estimate in bugetul de venituri si cheltuieli. Valoarea mare a cheltuielilor evidentiate in situatiile financiare a fost influentata de ajustarea rezervelor tehnice specifice asigurarilor la nivelul obligatiilor certe cu 86,639 milioane lei, crestere care reprezinta 41,36% din cheltuieli, informeaza Rompres.

Primele subscrise in primul semestru al anului 2006 au fost de 122,661 milioane lei, cu o descrestere fata de semestrul I al anului precedent de 21,79% , respectiv cu 34,167 milioane lei.

La asigurari generale, au fost incheiate 555.150 contracte de asigurare, iar valoarea primelor brute subscrise a fost de 120,344 milioane lei, fiind mai mici cu 21,97% fata de cat s-a subscris in aceeasi perioada a anului 2005. Primele brute subscrise pe principalele trei clase de asigurare detin o pondere de 88,558% din valoarea totala a primelor subscrise.

La categoria asigurarilor de raspundere civila a autovehiculelor (raspundere civila auto obligatorie si carte verde) s-au inregistrat prime subscrise de 74,577 milioane lei, respectiv 61,97% din total subscrieri, la asigurari de mijloace de transport terestru altele decat cele feroviare - prime subscrise de 24,001 milioane lei, respectiv 19,94% din total subscrieri, iar la asigurari de incendiu si calamitati naturale - prime subscrise de 7,982 milioane lei, respectiv 6,63% din total subscrieri.

La asigurari de viata s-a subscris un volum de prime de 2,317 milioane lei, acesta fiind mai mic decat in semestrul I al anului 2005 cu 11,22%.

Primele subscrise si incasate in primul semestru al anului 2006 au fost in suma de 112,629 milioane lei, fiind mai mici fata de anul precedent cu 19,94%, respectiv 28,055 milioane lei, din care la asigurari generale s-au incasat prime de 110,120 milioane lei, iar la asigurari de viata 2,509 milioane lei.

Incasarile din prime la activitatea de asigurari generale sunt mai mici cu 19,93% fata de anul 2005, iar la activitatea de asigurari de viata mai mici cu 20,68%. Din volumul primelor incasate la asigurari generale, trei clase detin o pondere de 87,61 din totalul primelor incasate, si anume asigurarile de raspundere civila a autovehiculelor (raspundere civila auto obligatorie si carte verde) cu prime incasate 67,659 milioane lei, respectiv 61,44% din total prime incasate, asigurarile de mijloace de transport terestru, altele decat cele feroviare, cu prime incasate de 22,843 milioane lei, respectiv 20,74% din total prime incasate si asigurarile de mijloace de transport navale (maritime, fluviale, lacustre, canale navigabile) cu prime incasate de 6,015 milioane lei, respectiv 5,46% din total incasari.

Primele cedate in reasigurare in anul 2006 au fost de 7,962 milioane lei si prezinta o crestere fata de primele cedate in anul precedent de 42,42%. Pentru asigurari generale au fost cedate in reasigurare un volum de prime de 7,935 milioane lei, acestea reprezentand 99,67% din totalul primelor cedate.

Principalele clase de asigurari cu cele mai semnificative cedari in reasigurare sunt asigurarile de incendiu si calamitati naturale -3,34 milioane lei, cu o pondere de 42,09% din prime cedate, asigurarile de raspundere civila a autovehiculelor (raspundere civila auto obligatorie si carte verde) - in suma de 1,987 milioane lei, cu o pondere de 25,05% din prime cedate si asigurarile de mijloace de transport navale (maritime, fluviale, lacustre, canale navigabile) 1,899 milioane lei, cu o pondere de 23,93% din primele cedate.

La asigurari de viata, primele cedate in reasigurare au fost in suma de 26.594 lei , respectiv 0,37% din totalul primelor cedate in reasigurare. Pentru primele cedate in reasigurare s-au incasat comisioane de 207.389 lei la asigurari generale si 2.243 lei la asigurari de viata.

Despagubirile platite in primul semestru al anului 2006 pentru asigurarile generale au fost de 61,067 milioane lei si au avut o crestere fata de semestrul I al anului precedent de 18,48% , respectiv 9,526 milioane lei. Suma platita de reasiguratori din volumul despagubirilor a fost de 550.085 lei si a acoperit 0,90% din despagubirile platite.

Doua clase de asigurari detin 93,83% din totalul despagubirilor platite: asigurari de raspundere civila a autovehiculelor (raspundere civila auto obligatorie si carte verde) -30,028 milioane lei si detin un procent de 49,17% din total daune achitate si asigurari de mijloace de transport terestru, altele decat cele feroviare 27,273 milioane lei si detin un procent de 44,66% in daunele achitate

Valoarea totala a indemnizatiilor brute si a sumelor de rascumparare pentru asigurarile de viata a fost de 725.782 lei, cu o crestere de 56% fata de anul precedent.

In semestrul I al anului 2006, ARDAF a realizat un volum de prime brute subscrise din asigurari directe de 122,417 milioane lei, fata de prime subscrise in aceeasi perioada anului trecut de 156.822.600 lei, ceea ce reprezinta o scadere cu 21,94% fata de perioada similara a anului trecut.