"Vor fi stabilite procentajele in care noi putem sa facem investitii in active cotate, necotate, depozite bancare, actiuni derivate, noi am propus anumite valori pentru aceste detineri, dar altcineva dispune", a explicat Alexandru Paunescu. "Va fi o politica de investitii provizorie, pana la selectarea unui Administrator al Fondului", a mai spus Paunescu.

Potrivit proiectului de ordonanta de urgenta, Fondul Proprietatea ar putea investi cel mult 20% din activele sale in valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare care nu sunt tranzactionate la Bursa, inclusiv actiuni necotate, informeaza NewsIn. De asemenea, Fondul va putea investi cel mult 50% din activele sale in instrumente financiare emise de entitati care apartin aceluiasi grup. In cazul in care societatea de administrare a Fondului face parte dintr-un grup, limita de investitii va fi de 40%.

Depozitele bancare la aceeasi institutie de credit nu vor putea depasi 10% din activele Fondului. Portofoliul va putea include actiuni si instrumente ale pietei monetare emise de un singur emitent in limita a 20% din active, cu posibilitatea de a creste la 30% daca valoarea totala a acestor categorii de titluri, detinute in cadrul fiecarui emitent unde Fondul are participatii de peste 20%, nu va depasi 60% din valoarea activelor. Titlurile de participare emise de organisme de plasament colectiv in valori mobiliare (OPCVM) si de alte organisme de plasament colectiv (AOPC) vor avea o pondere de maximum 20% in activul net al Fondului, procentaj admis si pentru plasamentele la bursa, in Romania sau in exteriorul tarii.