Comisia de Supraveghere a Asigurarilor (CSA) a aprobat Strategia privind implementarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRS) in domeniul asigurarilor. Evaluarile trebuie sa fie efectuate astfel incat sa se asigure, informeaza NewsIn.

Potrivit CSA, adoptarea IFRS presupune un nou sistem de evaluare a performantei, imbunatatirea calitatii informatiilor destinate managementului in vederea adoptarii celor mai bune decizii, sporirea competitivitatii si, nu in ultimul rand, schimbarea intregii baze de raportare.

Potrivit strategiei adoptate de CSA, in relatia cu institutiile statului, toate societatile comerciale, inclusiv societatile de asigurare, vor intocmi situatii financiare anuale si consolidate, in conformitate cu Reglementarile contabile aplicabile acestora, care transpun prevederile Directivelor Europene;
incepand cu exercitiul financiar 2007, societatile de asigurare cotate pe o piata reglementata sau care sunt in curs de cotare la data bilantului si intocmesc situatii financiare consolidate, vor intocmi aceste situatii financiare in conformitate cu IFRS, cerinta obligatorie rezultata din Regulamentul CE nr.1606/2002.

Pentru exercitiile financiare ale anilor 2008 si 2009, toate societatile din domeniul asigurarilor, indiferent daca sunt sau nu cotate pe o piata reglementata, trebuie sa intocmeasca situatii financiare anuale si consolidate in conformitate cu IFRS, ca un al doilea set, pentru necesitati proprii de informare, ale investitorilor precum si pentru informarea CSA;
incepand cu anul 2010, in functie de evaluarile efectuate cu privire la aplicarea IFRS si de evolutiile din Uniunea Europeana, societatile de asigurare urmeaza sa intocmesca situatiile financiare anuale si consolidate conforme cu IFRS ca un singur set.

"Pentru investitori, implementarea IFRS va conduce la o crestere a credibilitatii informatiilor prezentate de societati, la o mai buna intelegere a riscurilor si beneficiilor si la asigurarea unei comparabilitati a rezultatelor financiare ale societatilor din acelasi domeniu de activitate", se spune in comunicatul CSA.

"Din perspectiva Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, aplicarea IFRS, prin promovarea unui management financiar performant si a culturii de guvernanta corporativa in randul societatilor de asigurare, constituie o premisa absolut necesara pentru implementarea in conditii optime a viitorului model de solvabilitate in domeniul asigurarilor Solvency II", se mai afirma in comunicat.

"Intrucat IFRS-urile sunt intr-un proces de dezvoltare continua, iar la momentul actual in domeniul asigurarilor nu exista suficienti experti in aplicarea acestor standarde, un obiectiv important inclus in Strategie il reprezinta sprijinirea societatilor si a asociatiilor profesionale in stabilirea unui program complex de pregatire continua si instruire a personalului", se spune in finalul comunicatului CSA.