Consiliul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) a elaborat proiectul de norma privind calculul valorii activului net si a valorii unitatii de fond pentru fondurile de pensii facultative, a anuntat un comunicat al CSSPP.

Proiectul de norma se adreseaza viitorilor administratori de fonduri de pensii facultative, depozitari si auditori si stabileste regulile de evaluare a activelor fondurilor de pensii facultative, regulile de calcul a valorii activului net si a valorii unitatilor de fond. Potrivit legii, activele unui fond de pensii facultative reprezinta instrumentele financiare - respectiv, obligatiuni, titluri de stat, certificate de depozit, etc.- si numerarul rezultat din investirea activelor personale ale participantilor.

Valoarea activelor nete si valoarea unitatii de fond vor fi calculate, in fiecare zi lucratoare, atat de catre administrator, cat si de catre depozitar, cu obligatia de a le comunica CSSPP, se mai arata in comunicatul institutiei. "Aceste valori vor fi verificate, anual, de catre un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania si avizat de catre CSSPP. Prin prevederile actului normativ, se va crea o baza unitara de evaluare si de calcul a acestor elemente, iar Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private va asigura o supraveghere eficienta a sistemului de pensii facultative din Romania", se afirma in finalul comunicatului CSSPP.

Fondurile de pensii private vor avea obligatia de a-si face publica politica de investire a contributiilor participantilor si sa precizeze clar ca CSSPP nu garanteaza pentru randamentul acestora. Potrivit normei CSSPP privind prospectul schemei de pensii private, acesta trebuie sa contina, in mod obligatoriu, informatii detaliate despre politica de investitii a contributiilor participantilor la fondul de pensii private, principiile investitionale si riscurile luate in calcul.

Prospectul schemei de pensii private trebuie sa informeze participantul la fondul de pensii despre instrumentele financiare in care investeste administratorul si limitele maxime pe fiecare tip de investitie, riscurile asociate fiecarui tip de investitii, precum si procedurile de gestionare a riscurilor, pietele financiare pe care investeste administratorul, structura portofoliului, persoanele responsabile cu luarea deciziilor investitionale, precum si despre modalitatea de schimbare a politicii de investitii.

Potrivit specialistilor in domeniu, societatile de administrare a fondurilor de pensii private facultative (pilonul III), care vor incepe sa functioneze de anul acesta, vor pune la dispozitia contributorilor trei tipuri de fonduri, cu grade de risc investitional diferite. Vor exista, astfel, fonduri conservatoare, de risc minim, cu randamente de 4 - 5% in euro, fonduri echilibrate, de risc moderat, cu randamente de 7 - 10% in euro si fonduri dinamice, de risc sporit, cu randamente de 10 - 20%, care vor investi pana la 50% din activul lor net in actiuni ale companiilor listate pe piata de capital.