Valoarea dividendului alocat de Erste Bank pentru anul 2007 este cu 15% mai mare decat cel acordat in 2006, care a fost de 0,65 euro pe actiune.

Valoarea totala a dividendelor acordate de Erste este de 237,2 milioane euro, iar o suma de 139.949 euro va fi reportata.

In privinta rascumpararii de actiuni, actionarii au imputernicit conducerea sa cumpere, pana pe 5 noiembrie 2009, actiuni Erste la un pret cuprins intre 10 si 100 euro/actiune.

Actiunile pot fi cumparate "fara specificarea unui anumit scop si cu excluderea tranzactionarii actiunilor proprii ca si scop al cumpararii", iar conducerea este imputernicita "ca actiunile astfel obtinute sa fie instrainate cu titlu de contraprestatie pentru cumpararea sau finantarea cumpararii de societati comerciale, intreprinderi, parti ale unei intreprinderi sau participatii la una sau mai multe societati din tara sau strainatate, prin urmare si in alte modalitati decat tranzactionarea la bursa sau oferta publica si cu aplicarea corespunzatoare a reglementarilor referitoare la excluderea dreptului preferential de subscriere", se mentioneaza in propunerea votata de actionari.