Potrivit proiectului de norma, in cazul in care participantul beneficiaza de pensie de invaliditate pentru afectiuni care nu mai permit reluarea activitatii, acesta va avea dreptul sa primeasca contravaloarea activului sau personal net, strans in contul fondului de pensii facultative.

"Participantul va avea dreptul sa primeasca contravaloarea activului sau personal net aflat in contul fondului de pensii facultative, atunci cand se constata pierderea totala a capacitatii de munca (in cazul invaliditatii de gradul I sau II). In cazul invaliditatii de gradul III, participantul va avea dreptul sa opteze, dupa caz, pentru suspendarea sau continuarea platii contributiilor la fondul de pensii facultative", se arata in proiectul de norma.

Pana la adoptarea legii speciale privind organizarea si functionarea sistemului de plata a pensiilor reglementate si supravegheate de catre CSSPP, participantul primeste suma existenta in contul sau ca plata unica.

Citeste si:

In cazul decesului participantului (inainte ca acesta sa solicite deschiderea dreptului la pensie), beneficiarii acestuia au dreptul sa solicite cota parte cuvenita din contravaloarea activelor nete ale participantului, stranse in contul fondului de pensii facultative, potrivit proiectului de norma.

Daca prospectul fondului de pensii prevede garantii cu privire la acoperirea riscurilor de invaliditate sau deces, administratorul fondului va plati valoarea cea mai mare dintre activul personal net al participantului si valoarea garantiilor oferite.

Atat pentru cazurile de invaliditate, cat si pentru cele de deces, activul personal strans in contul fondului de pensii facultative va continua sa fie administrat si in perioada de timp cuprinsa intre plata ultimei contributii la fond a participantului si data efectuarii platii unice a drepturilor cuvenite acestuia sau beneficiarilor, se mai spune in norma publicat pe pagina de internet a CSSPP.