Capitalul social subscris si varsat este de 25,25 milioane lei (18,94 milioane lei) capital social initial la care se adauga 6,31 milioane lei majorare), divizat in 252,5 milioane actiuni nominative de 0,10 lei fiecare.

Actionarii companiei au mai aprobat decizia consiliului de administratie de a o numi pe Gianina Florentina Cimpoies in functia de director general adjunct.

In cadrul BT Leasing, BT Investments SRL este actionarul majoritar, cu o detinere de 79,999%, iar Banca Transilvania controleaza o cota de 19,999% din capitalul social, restul fiind detinut de BT Securities SA si Robert Rekkers.