Astfel, noua lege privind organizarea si functionarea IFN-urilor va permite acestora, pe langa desfasurarea concomitenta a mai multor tipuri de activitate de creditare, sa emita carduri pentru mai multe tipuri de credite, si nu doar pentru cele de consum, ca in prezent.

Noua lege reglementeaza trei registre in care sunt inscrise IFN-urile. Astfel, IFN-urile pot desfasura activitate de creditare numai dupa inscrierea in Registrul general deschis la BNR. Infiintarea IFN-urilor care fac obiectul inscrierii in Registrul general se notifica BNR in termen de 30 zile de la data inmatricularii in Registrul Comertului. IFN-urile inscrise in Registrul General vor putea efectua si operatiuni de schimb valutar aferente activitatilor permise.

Daca indeplineasc anumite criterii legate de cifra de afaceri, volumul creditelor, gradul de indatorare, totalul activelor si capitalurile proprii, ale caror valori minime sunt stabilite de BNR, IFN-urile pot fi inscrise in Registrul special.

In Registrul de evidenta sunt inscrise casele de ajutor reciproc
si casele de amanet care vor sa dea credite, "precum si entitatile care intentioneaza sa desfasoare activitate de creditare, exclusiv din fonduri publice ori puse la dispozitia acestora in baza unor acorduri interguvernamentale".

IFN-urile trebuie sa aiba un capital social cel putin egal cu echivalentul in lei al sumei de 200.000 euro, iar cele care acorda credite ipotecare trebuie sa aiba un capital social de cel putin 3 milioane euro.

Citeste si:

Legea largeste sfera categoriilor de entitati cu care IFN-urile pot fuziona si pune in sarcina Bancii Nationale a Romaniei (BNR) emiterea legislatiei secundare care sa prevada procedura de inregistrare a entitatii rezultate.
IFN-urile vor putea administra fonduri publice acordate drept fonduri pentru microcredite de catre agentiile guvernamentale, mai prevede noua lege.

In schimb, legea interzice IFN-urilor sa atraga depozite sau alte fonduri rambursabile de la public, sa emita obligatiuni - cu exceptia ofertei publice adresate investitorilor calificati, in intelesul legii privind piata de capital -, sa realizeze operatiuni cu bunuri mobile si imobile, sa dea credite conditionand clientii de vanzarea sau de cumpararea actiunilor IFN sau "de acceptarea de catre client a unor servicii care nu au legatura cu operatiunea de creditare respectiva".

"BNR este singura autoritate in masura sa decida daca activitatea desfasurata de o entitate este de natura activitatii de creditare cu titlu profesional. IFN-urile sunt obligate sa utilizeze provizioane specifice de risc, conform reglementarilor BNR", mai prevede proiectul de lege aprobat de Executiv.

Noua lege reduce, insa, amenzile pentru IFN-urile care nu respecta reglementarile BNR de la valori cuprinse intre 0,05-1% din capitalul social al institutiei pana la 0,01-0,5% din capital. Sanctiunea maxima prevazuta este radierea din Registrul Comertului.