Totodata, arbitrul pensiilor private a lansat in dezbatere publica proiectul normei privind calculul activului net si a valorii unitatii de fond pentru fondurile de pensii facultative.

Proiectele de norma lansate in dezbatere publica stabilesc reguli de evaluare a activelor fondurilor de pensii de pe pilonul II si pilonul III, reguli de calcul al valorii activului net si al valorii unitatilor de fond.

Normele vor contine prevederi privind modul de calcul si evaluare pentru fiecare tip de instrument financiar definit in actele normative specifice emise de catre CSSPP privind investitiile fondurilor de pensii private.