Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare a decis ieri ca societatile de investitii financiare care au in portofoliu actiuni emise de o institutie asemanatoare vor fi obligate sa lichideze aceste detineri. Astfel, norma va fi aplicabila dupa 60 de zile de la intrarea in vigoare a hotaririi CNVM. In cazul in care aceasta reglementare nu va fi respectata, drepturile de vot aferente respectivei detineri vor fi suspendate de drept, conform legii privind piata de capital. Potrivit legii, dupa expirarea acestui termen, daca actiunile nu au fost vindute, CNVM va dispune anularea actiunilor respective, emiterea unor noi actiuni cu acelasi numar si vinzarea acestora. Pretul incasat din vinzare va reveni dobinditorului initial, dupa retinerea cheltuielilor rezultate in urma vinzarii. Daca din lipsa de cumparatori vinzarea actiunilor nou-emise nu a avut loc sau s-a realizat numai partial, emitentul va reduce capitalul social, cu diferenta dintre capitalul social inregistrat si cel detinut de actionarii cu drept de vot.

Din situatiile detaliate ale por-tofoliilor detinute de cele cinci SIF-uri, cuprinse in raportarile de la sfirsitul lunii iunie, reiese ca aceste societati nu detin participatii una la cealalta.

Pragul de detinere la capitalul SIF a fost majorat, de la 0,1 la 1%, prin ordonanta de urgenta, decizia intrind in vigoare la data de 2 august. Hotarirea de majorare a pragului a fost aprobata pe 14 iulie. Ľ