Potrivit aceleiasi norme, administratorii care gestioneaza atat fonduri de pensii obligatorii, cat si fonduri de pensii facultative trebuie sa aiba activitatea de contabilitate separata pentru cele doua activitati, se mai arata in comunicatul transmis duminica de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP).

Norma mai prevede, printre altele, implementarea unor noi reguli referitoare la inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli la finalul fiecarei luni calendaristice si nu la final de an, asa cum prevad regulile generale de contabilitate.

Prin modificarea si completarea acestei nosrme, au fost introduse unele conturi contabile noi, deoarece nu erau evidentiate in contul de profit si pierdere elemente precum emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii ale entitatii - actiuni, parti sociale, potrivit CSSPP.

Citeste si:

Reglementarile contabile prevazute in noul act normativ devin aplicabile incepand cu situatiile financiare ale exercitiului financiar 2008, se arata in comunicatul arbitrului pensiilor private.

Modificarile si completarile aduse normei 14/2007 au aparut din necesitatea armonizarii tratamentelor si procedurilor contabile din sistemul de pensii private cu aquis-ul comunitar in domeniu si cu celelalte reglementari contabile nationale, se mai arata in comunicatul CSSPP