Noile reglementari pentru pensiile private obligatorii (pilon II) si facultative (pilon III) au ca obiectiv protejarea drepturilor participantilor si beneficiarilor, in cazurile in care prevederile legale in vigoare impun administrarea speciala a unor fonduri de pensii private, se arata in comunicatul Comisie de Supravehere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP).

Proiectele de acte normative reglementeaza conditiile care trebuie indeplinite de administratorul special, atributiile administratorului special, calculul obligatiilor fondului de pensii aflat in administrare speciala, precum si procedura de preluare a activelor de la fondul aflat in administrare speciala.

Masurile de administrare speciala vor fi instituite de catre CSSPP in cazul retragerii autorizatiei de administrare a administratorului unui fond de pensii private, sau a retragerii autorizatiei de functionare a unui fond de pensii.

Retragerea autorizatiei de administrare sau de functionare a unui fond de pensii se face in cazul in care se inregistreaza o scadere a numarului de participanti si mentinerea acestuia sub mimimul legal timp de un trimestru.

Potrivit legii, un fond de pensii trebuie sa aiba cel putin 50.000 de participanti dupa primii trei ani de la data constituirii ca sa ramana pe piata.

In acelasi timp, vor fi sanctionate si fondurile care incalca prevederile cu privire la rentabilitatea minima legala sau nu au activitate. Aceasta sanctiune se mai acorda in caz de lichidare, de fuziune sau de divizare a administratoruluI.

Sanctiunile mentionate se aplica si in cazul in care adminsitratorul intra in incapacitate de plata sau nu respecta cerintele de aparare a intereselor participantilor.

Administratorului special va fi selectat sau desemnat de catre CSSPP dintre administratorii de fonduri de pensii autorizati, in functie de rata de rentabilitate a fondului, de politica investitionala, de nivelul cheltuielilor de administrare si de nivelul capitalurilor proprii.

Administrarea speciala se aplica de la data la care CSSPP retrage autorizatia de administrare a administratorului, respectiv autorizatia fondului de pensii.

Pe perioada derularii procedurilor prevazute de norme, administratorul special are obligatia de a realiza transferul participantilor care au depus o cerere de transfer, inainte de data deciziei de retragere a autorizatiei de administrare, catre alte fonduri de pensii, potrivit CSSPP.

De asemenea, trebuie sa administreze fondul de pensii aflat in administrare speciala, in vederea transferarii activelor personale ale participantilor catre fondurile de pensii private alese de participanti sau la care acestia au fost repartizati.

In acelasi timp, administratorul special va evalua obligatiile de plata ale fondului de pensii si va realiza transferul activelor personale ale participantilor de la fondul de pensii aflat in administrare speciala catre fondurile de pensii private alese de participanti sau la care acestia au fost repartizati.

Totodata, administratorul special trebuie sa notifice Fondului de Garantare si Comisiei suma necesara a fi compensata, in cazul in care activele fondului aflat in administrare speciala sunt insuficiente pentru onorarea obligatiilor fata de participanti.

Administratorul special, impreuna cu administratorii fondurilor de pensii la care vor fi transferati participantii, va intocmi si va transmite CSSPP, spre avizare, un plan de transfer a activelor personale ale participantilor.

Normele privind administrarea speciala a fondurilor de pensii administrate privat si facultative vor fi transmise spre publicare in Monitorul Oficial si vor fi disponibile si pe pagina de internet a CSSPP.