„Principalul obiectiv urmarit de CSSPP in elaborarea noului act normativ consta in asigurarea unei evidente contabile corecte, clare, transparente si controlabile a tuturor operatiunilor banesti efectuate la nivelul unui fond prin reglementarea unei metodologii unitare de lucru. Prin urmare, au fost definite concepte si notiuni clare in materia operatiunilor de incasari si plati la nivelul fondului de pensii, pentru a se asigura astfel intelegerea lor corecta si a se evita interpretarile gresite”, se mentioneaza in comunicatul Comisiei.

Noua reglementare se refera la operatiunile privind viramentele contributiilor individuale ale participantilor la fondurile pensiilor private obligatorii, la operatiunile privind decontarea tranzactiilor cu instrumente financiare, precum si la cele privind transferul activelor participantilor intre fondurile de pensii private obligatorii.

Totodata, norma se refera si la operatiunile privind plata contravalorii activului personal net al participantului la un fond de pensii private obligatorii in caz de invaliditate, in caz de deces si in caz de deschidere a dreptului acestuia la pensie, dar si operatiunile privind stingerea obligatiilor fondului de pensii, conform aceluiasi comunicat.

Norma clarifica metodologia operatiunilor de incasari si plati efectuate prin conturile bancare ale fondului de pensii administrat privat si va fi aplicata de catre fondurile de pensii, administratorii si depozitarii existenti pe piata pensiilor administrate privat.