Banca acorda acest tip de credit pentru construirea, cumpararea, reabilitarea, consolidarea si extinderea imobilelor cu destinatie locativa.

Beneficiari: persoane fizice, persoane fizice care realizeaza venituri din activitati independente, pensionari, care fac dovada unor venituri permanente, certe

Avantaje:
- Nu se solicita giranti
- Se iau in calcul veniturile familiei
- Solicitantul poate beneficia de o perioada de gratie
- Perioada de rambursare 25 de ani
- Limita maxima de creditare este in functie de capacitatea de rambursare

Volumul creditului:
- Minim: 5.000 EUR (echivalent LEI/USD)
- Maxim: in functie de capacitatea de rambursare

Avans
- Suma solicitata reprezinta maxim 75% din valoarea investitiei
- Aportul minim al solicitantului de credit reprezentand minim 25%din valoarea investitiei
- Aportul poate fi constituit in natura sau in numerar

Perioada de acordare:
- minim: 5 ani
- maxim: 25 ani

Valuta creditarii: lei, euro sau dolari

Garantii si asigurari:
- Venituri prezente si viitoare ale solicitantului, precum si ale familiei (cand acestea sunt luate in calculul de evaluare a bonitatii solicitantului)
- Ipoteca de rang I constituita in favoarea bancii
- Asigurare de viata
- Asigurarea imobilului

Documentatie:
- Actele de identitate (copii)
- Documentele care certifica veniturile
- Actele de proprietate asupra imobilelor
- Raportul de evaluare / Devizul estimativ
- Alte documente - factura de utilitati (copie)