In conformitate cu noile reglementari, sunt interzise modificarile clauzelor contractului de audit cu privire la pret, in cursul unui an calendaristic fiind evitatea in acest mod variatiile costurilor care ulterior s-ar fi reflectat in valoarea unitara a activului net al fondului de pensii, potrivit comunicatului Comisiei.

Pentru pilonul II sunt precizate minimum de informatii pe care trebuie sa le contina raportul de audit intocmit de auditor pentru situatiile financiare ale unui fond de pensii, respectiv ale administratorului acestuia.

Actul normativ mai reglementeaza si infiintarea unui comitet de audit la nivelul fiecarei societati de pensii, componenta si atributiile acestuia.