Daca in 1992 Bancpost avea 13.000 de clienti, in prezent numarul acestora este de 2,7 milioane. Numarul de conturi deschise la Bancpost a cunoscut de asemenea o crestere exponentiala. Daca in primul an de activitate clientii aveau deschise circa 28.000 de conturi, aceasta cifra a ajuns in prezent la peste 3 milioane de conturi.

Mai jos va pezentam avantajele si dezavantajele unui credit auto si cum puteti intra in posesia unui astfel de credit.

Caracteristici:
Limita de creditare: 25.000 de dolari sau echivalentul in lei sau euro
Volumul creditului este determinat de capacitatea de rambursare a solicitantului si de garantiile colaterale prezentate.
Termenul de rambursare: maxim 60 de luni

Beneficiari
Beneficiarii de credit trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
- sa fie cetateni romani cu domiciliul stabil in Romania;
- sa fie majori;
- sa faca dovada ca realizeaza venituri;
- sa prezinte garantiile solicitate;
- sa nu inregistreze debite sau alte obligatii neachitate la scadenta
catre banca la data solicitarii creditului;
- sa realizeze punctajul minim impus de sistemul de evaluare a riscului - Credit Scoring.

Garantarea creditelor
Creditele se pot garanta cu :
- autoturismul cumparat si polita de asigurare (in conditiile achitarii unui avans de 20%); autoturismul adus in garantie se asigura cu polita de asigurare de tip CASCO, pe toata perioada de creditare la o societate de asigurari agreata de banca si polita de asigurare se cesioneaza in favoarea Bancpost.

Alte garantii alternative:
- veniturile girantilor, bunuri imobile, depozite in lei si/sau valuta constituite la Bancpost, precum si cu alte garantii agreate de Bancpost.

Bunurile aduse in garantie se asigura pe toata perioada de creditare la o societate de asigurari agreata de banca si polita de asigurare se cesioneaza in favoarea Bancpost.

Contractul de garantie mobiliara pentru automobil se incheie inainte de acordarea creditului pe baza facturii pro-forma. Acordarea creditului se face prin virament la furnizorul autoturismului.

Factura fiscala prin care se confirma respectarea destinatiei se prezinta dupa data angajarii creditului.

Avantaje
Asigurarea sursei financiare pentru cumpararea de autoturisme.