La finele lunii octombrie, fondurile de pensii private obligatorii aveau 62,64% din active plasate in titluri de stat si 7,77% din totalul activelor in actiuni.

De asemenea, obligatiunile corporative reprezentau 15,54% din total active la finalul lunii trecute, in scadere fata de sfarsitul lui octombrie, cand erau de 16,95%, conform buleinului lunar al Comisiei de Supraveghere al Sistemului de Pensii Private (CSSPP).

Obligatiunile organismelor straine neguvernamentale reprezentau 4,30% din totalul plasamentelor la sfarsitul lui noiembrie, obligatiunile municipale 1,34%, iar titlurile de participare la fondurile mutuale (OPCVM) aveau o pondere de 0,89%. In timp ce depozite bancare reprezentau la sfarsitul lui noiembrie 7,93% din total active, inregistrand o tendinta descrescatoare de la inceputul functionarii sistemului, potrivit CSSPP.

CSSPP a decis prelungirea, cu un an, incepand din 3 noiembrie a.c, a termenului de derogare pentru limita maxima aplicabila investitiilor fondurilor de pensii private in titluri de stat ca mijloc de protejare a participantilor la vulnerabilitatea pietelor de capital.

Pilonul II a atins un nivel total al activelor nete de 2,25 miliarde lei (526,8 mil. euro) la sfarsitul lui noiembrie, ceea ce reprezinta o crestere cu 6,4% fata de luna anterioara.