Astfel, Fondul National de Garantare a Creditelor pentru intreprinderi Mici si Mijlocii (FNGCIMM) va continua primirea si analizarea dosarelor de garantare pe tot parcursul anului, pana la epuizarea plafonului realocat anului 2010, de aproximativ 500 milioane euro.

Conditia impusa de lege pentru eligibilitatea dosarului de garantare este ca antecontractele de vanzare-cumparare sa se incheie in forma autentica sau sub semnatura privata, cu data certa pana la 15 februarie 2010.

FNGCIMM sugereaza in continuare beneficiarilor programului sa negocieze in antecontractele de vanzare - cumparare un termen de minim 65-75 de zile pana la finalizarea tranzactiei.

Pentru rezolvarea rapida a solicitarilor de garantare, prin eliminarea neconcordantelor, Fondul sugereaza de asemenea beneficiarilor sa fie atenti la coincidenta intre datele proprii de identificare (din BI/CI), datele de identificare ale vanzatorului si ale locuintei in toate documentele depuse, respectiv: antecontractul de vanzare/cumparare, declaratia pe proprie raspundere; extrasul de carte funciara, titlul de proprietate, raportul de evaluare.

Pana la data prezentei au fost aprobate peste 12000 garantii in cadrul Programului Prima Casa, in valoare de peste 500 milioane euro.