La finalul lui ianuarie, fondurile de pensii private obligatorii aveau 9,98% din active plasate in actiuni si 63,46% din totalul activelor in titluri de stat.

De asemenea, fondurile si-au diminuat ponderea plasamentelor in obligatiuni corporative la 16,43%, de la 18,19% in ianuarie, se mai arata in raport.

"Si in februarie 2010 structura portofoliilor fondurilor de pensii administrate privat, ca si pe parcursul anilor anteriori, a fost caracterizata de investitii preponderent in active cu grad scazut de risc (titluri de stat si obligatiuni ale organismelor straine neguvernamentale)", se precizeaza in raport.

Obligatiunile organismelor straine neguvernamentale reprezentau 2,53% din totalul plasamentelor la sfarsitul lui februarie, obligatiunile municipale 1,11%, iar titlurile de participare la fondurile mutuale (OPCVM) aveau o pondere de 0,61%. Depozitele bancare reprezentau la sfarsitul lui februarie 3,58% din totalul activelor, fata de 5,88% la finalul lui ianuarie, potrivit CSSPP.