"Prezentul act normativ are ca scop principal modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.10/2004 privind falimentul institutiilor de credit pentru asigurarea indeplinirii conditionalitatilor prevazute in aranjamentul stand-by dintre Romania si Fondul Monetar International, precum si a unor recomandari formulate de Fondul Monetar International cu ocazia misiunii in Romania din luna octombrie 2009", potrivit proiectului publicat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice (MFP).

Totodata, prin proiect au fost prevazute termene scurte de 10 zile pentru solicitarea de catre institutia de credit debitoare a aprobarii prealabile din partea Bancii Nationale a Romaniei (BNR), pentru solutionarea cererii de catre aceasta si pentru introducerea cererii de deschidere a procedurii falimentului la tribunal.

In plus, dupa aprobarea de catre judecatorul-sindic a modalitatii de lichidare, lichidatorul organizeaza imediat, in situatia in care modalitatea de lichidare aprobata prevede, negocierea privind tranzactia de cumparare de active si asumare de pasive, anunta NewsIn.

"In acest scop, lichidatorul organizeaza o sedinta de informare cu toate institutiile de credit considerate eligibile pe baza evaluarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei care va avea in vedere efectele tranzactiei asupra situatiei financiare a institutiei de credit achizitoare si a capacitatii sale de a se conforma cerintelor prudentiale, in vederea prezentarii conditiilor si termenilor negocierii", se mai arata in proiect.

Lichidatorul analizeaza ofertele primite si alege, pe principiul costului minim presupus si cu aprobarea BNR care va avea in vedere acelasi criteriu,oferta institutiei/institutiilor de credit ofertante cu care urmeaza sa se incheie conventia de cumparare de active si asumare de pasive.

In ordinea de prioritate la plata creantelor in caz de insolventa, pe pozitia a doua sunt plasate creantele rezultate din depozitele garantate, inclusiv cele ale Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar rezultate din plata compensatiilor catre deponentii garantati, precum si creantele izvorate din raporturi de munca pe cel mult 6 luni anterioare deschiderii procedurii.

De asemenea, au fost prevazute termene speciale pentru declararea si judecarea recursului impotriva hotararii judecatorului-sindic prin care s-a dispus deschiderea procedurii falimentului institutiilor de credit, iar BNR poate transmite judecatorului-sindic si lichidatorului, pe tot parcursul procedurii falimentului, punctul sau de vedere sau informatiile pe care le considera relevante ori de cate ori considera necesar.

Potrivit Notei de fundamentare, proiectul de act normativ furnizeaza mediului de afaceri un grad sporit de certitudine juridica, prin aceea ca deschiderea procedurii falimentului institutiilor de credit este supusa aprobarii prealabile a bancii centrale. De asemenea, acesta contribuie la sporirea increderii in sistemul bancar, prin plasarea creantelor deponentilor garantati si ale Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar pe un rang de preferinta superior in ordinea de prioritate la plata creantelor in caz de insolventa.

Expertii Fondului Monetar International si ai Comisiei Europene au fost consultati in stadiul initial al proiectului, care extinde competentele BNR in materia falimentului si lichidarii institutiilor de credit.