"Ultimul act emis de Comisie se refera la rezolvarea reclamatiilor privind activitatea asiguratorilor si intermediarilor in asigurari. Acestia sunt obligati sa deschida si sa mentina un registru unic de reclamatii si sesizari in format electronic, in care sa inregistreze toate sesizarile si reclamatiile primite, inclusiv pe cele transmise de sucursalele si agentiile teritoriale", a mentionat Angela Toncescu (foto).

Astfel, atat asiguratorii cat si brokerii sunt obligati prin lege sa raspunda la fiecare reclamatie primita direct, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii petitiei, "indiferent daca solutia este favorabila sau nu", a precizat Toncescu.

Presedintele CSA a mai spus ca asiguratorii si brokerii trebuie sa formeze colective de analiza si solutionare a reclamatiilor, iar desemnarea coordonatorilor acestor colective se va face cu avizul Comisiei.

Astfel, companiile au la dispozitie 30 de zile de la publicarea reglementarilor in Monitorul Oficial, care a avut loc pe 7 aprilie, pentru a forma aceste colective si a desemna coordonatorii acestora.

Pentru reclamatiile primite de la CSA, companiile vor transmite, in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la solicitare sau in termenul precizat in mod expres in solicitare, o nota de fundamentare, precum si toate informatiile, documentele si situatiile solicitate de catre autoritatea de supraveghere.

„In cazul in care din analiza notei de fundamentare transmisa catre CSA rezulta ca prin solutia adoptata nu sunt protejate interesele asiguratilor, CSA adopta, dupa caz, una sau mai multe masuri, respectiv controale inopinate si/sau permanente la sediul companiei reclamate si aplica sanctiuni pentru incalcarea prevederilor legale”, a completat Toncescu.

Totodata, se emite o decizie individuala, prin care instituie obligatii in sarcina companiei in cauza privind rezolvarea reclamatiei si altele. Companiile mai sunt obligate, potrivit acestui act normativ, sa transmita autoritatii de supraveghere raportari trimestriale cu privire la situatia reclamatiilor.