Finantarea programului de stimulare a innoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate se realizeaza de catre Administratia Fondului pentru Mediu, in limita fondurilor prevazute cu aceasta destinatie prin bugetul anual de venituri si cheltuieli, aprobat prin hotarare a Guvernului.

Cuantumul primei de casare este de cel mult 17.000 lei, fara ca aceasta sa depaseasca 50% din pretul de achizitie al tractorului nou sau al masinii agricole autopropulsate noi pentru persoana fizica si 40% din pretul de achizitie, fara TVA, al tractorului nou sau al masinii agricole autopropulsate noi pentru persoana juridica.

Categoriile de clienti care pot accesa acest produs sunt persoane fizice, persoane fizice autorizate (PFA), producatori agricoli individuali (PAI), intreprinderile individuale si familiale (II, IF), alti operatori economici, unitati administrativ-teritoriale legal infiintate si delimitate, administrate conform Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, unitati de invatamant de stat sau private ori institutii de invatamant de stat sau private, infiintate si organizate in baza Legii invatamantului nr. 84/1995, institutii publice, centrale sau locale, organizatii neguvernamentale, infiintate in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobate cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005.

Creditul Rabla Agricol se acorda in lei, pe o perioada de maximum 72 luni. Banca nu solicita contributie proprie din partea clientului. Rambursarea creditelor este flexibila, adaptata caracterului sezonier al activitatii clientilor si a perioadelor de incasare. Nu se va percepe comision de rambursare anticipata a creditului.