Astfel, CSSPP a adoptat, in sedinta din 28 mai, metodologia de calcul al indicatorilor de performanta in sistemul de pensii private obligatorii, prin aprobarea normei privind ratele de rentabilitate ale fondurilor de pensii administrate privat.

In luna mai a.c., fondurile de pensii administrate private au implinit doi ani de la data primei raportari a valorii unitare a activului net. Potrivit legii, administratorul care a primit contributii pe o perioada de cel putin 24 de luni trebuie sa calculeze si sa raporteze, in ultima zi lucratoare a fiecarui trimestru, rata de rentabilitate a fondului de pensii pentru ultimele 24 de luni.

Prin adoptarea acestei norme, participantii la fondurile de pensii administrate privat vor avea la dispozitie un instrument suplimentar de evaluare a unui fond de pensii si posibilitatea de a compara performanta acestuia cu nivelul de performanta al intregii piete, prin consultarea valorilor rezultate in urma aplicarii formulelor de calcul al ratelor de rentabilitate.

"In plus, fata de calculele efectuate de administrator, CSSPP va calcula si va publica lunar, pentru ultimele 24 de luni, anterioare datei efectuarii calculului, rata de rentabilitate anualizata a fiecarui fond de pensii, rata medie ponderata ajustata de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii si rata de rentabilitate minima a fondurilor pentru fiecare categorie de risc", potrivit comunicatului CSSPP.

Pentru calculul ratei de rentabilitate minima se foloseste rata medie ponderata ajustata de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii, masurata pe o perioada de 24 de luni, prin care niciun fond de pensii nu va putea depasi ponderea de 20% in formula de calcul a acestui indicator.

In cazul in care, rata de rentabilitate anualizata a unui fond se va situa sub rata de rentabilitate minima a categoriei respective de risc, timp de doua trimestre consecutive, CSSPP va institui masura de supraveghere speciala a administratorului. Daca situatia nu se va remedia pe parcursul a urmatoarelor patru trimestre consecutive, CSSPP va retrage acestuia autorizatia de administrare si va aplica procedura privind administrarea speciala.

Metodologia de calcul privind ratele de rentabilitate sta la baza garantiei relative de performanta in sistem, fiind necesara pentru evaluarea unitara si comparativa a performantelor fondurilor de pensii private obligatorii.